gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Fykosí fyziklání

O jarních prázdninách se skupinka studentů dobrovolně vypravila do Prahy na týmovou soutěž pořádanou MFF UK. Fyziklání je netradiční soutěž s dlouholetou tradicí, ve které si soutěžící ověřují své schopnosti při řešení fyzikálních příkladů, se kterými se nemohou v běžných hodinách fyziky setkat.

Soutěž probíhala v příjemné atmosféře a všichni účastníci si ji navzdory obtížnosti příkladů velmi užili. Načerpali jsme spoustu cenných zkušeností, poznali příjemné lidi a příští rok se opět vydáme vstříc záhadám fyziky a matematiky s elánem a tabulkami!

http://fykos.cz/ 

Za všechny účastníky z GOH Martina Šarmanová a David Mikolajek

Pro případné zájemce ochutnávka příkladů:
Při normálním izotopickém zastoupení vodíku v těle člověka tvoří lehký vodík x %, deuterium y % a tritium 0 %. Pokud by veškerý vodík v těle byl pouze deuterium, vzrostla by hmotnost člověka o ∆m. Kolik atomů vodíku (lehkého vodíku, deuteria a tritia) má člověk v těle? Molární hmotnost atomárního lehkého vodíku je M1 a molární hmotnost atomárního deuteria je M2.
 

  • Publikováno: 25.2.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba