gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exurze do Velkých Losin (2011)

Čarodějnictví a inkviziční procesy na Šumpersku.

 

Ve dnech 14.-15. dubna 2011 navštívila skupina studentů vyššího gymnázia významná místa spojená s nechvalně proslulými čarodějnickými procesy na Moravě. Velkolosinské panství nám nabídlo nejen renesanční zámek, kde v 17. století probíhaly inkviziční tribunály s domnělými kacíři a jehož prohlídka vzhledem k chladnému a pošmournému počasí získala na příjemně mrazivé atmosféře. Studenti navštívili také místní muzeum papíru, neboť velkolosinská ruční papírna je v současné době již evropskou raritou. Následovala komentovaná procházka šumperskými ulicemi, účastníci exkurze si mohli prohlédnout místa, odkud pocházely oběti inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelstadtu, včetně děkana Kryštofa Lautnera, jehož upálení představovalo v kontextu čarodějnických honů významný precedens. Večer pak studenti vyslechli přednášku Lukáše Bárty o okultismu, fenoménu čarodějnictví či o principech a zákonistostech, na nichž byl tehdejší inkviziční tribunál postaven. Následující den se exkurze přesunula do lázeňského města Karlova Studánka, neboť v její blízkosti se nacházejí legendární Petrovy kameny, místo údajných čarodějnických sabatů. Výstup na Praděd byl tentokrát znemožněn množstvím čerstvého sněhu a poněkud nepřejícím počasím, přesto však celou akci považujeme za více než zdařilou. Cestou zpět studenti zhlédli i kvalitní český film Otakara Vávry Kladivo na čarodějnice, takže temné, leč atraktivní téma všechny provázelo až do posledních společných minut. Pedagogického dozoru na akci se zhostili Lukáš Bárta a Petr Horák. Děkujeme studentům za jejich zájem a věříme, že se za čarodějnictvím opět vypravíme v příštích letech.

  • Publikováno: 29.4.2011

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba