gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze do Prahy 2013 (oktávy)

Termín konání akce: 4.9.2013 - 6.9.2013

Praha z pohledu studentů VIIIA

Jak je tomu na začátku každé školního roku, tak i letos ve dnech 4. až 6. září 2013 proběhla exkurze do Prahy. Této exkurze se účastní studenti oktáv a čtvrtých ročníků a během tří dnů mohou poznat různá zákoutí Prahy.

Den I.
Ve středu ráno 4. září se nikdo z nás příliš nevyspal. Po letních prázdninách jsme byli navyklí na dlouhé vyspávání a na brzké ranní vstávání jsme ještě nebyli zcela adaptovaní. I přesto jsme se ale sešli ráno v 8 hodin na svinovském nádraží v hojném počtu. Těšili jsme se totiž na náš poslední předmaturitní školní výlet do Prahy. Cesta vlakem ubíhala rychle. Nedalo se také nic jiného čekat, vzhledem k tomu velkému množství skvělého a levného jídla, který sortiment vlaku nabízel, a také proto, že někteří z nás měli to štěstí a seděli v dětském kupé se spoustou hraček. Takže jsme se opravdu nenudili. Do Prahy jsme dorazili něco málo před polednem. Čekala nás cesta na koleje na Žižkově, kde jsme byli ubytovaní. Někteří z nás byli z bydlení na kolejích vystrašeni, ale co, nejspíš se už po nás chtělo, abychom si začali pomalu zvykat na vysokoškolský život. Ale k překvapení nás všech ty koleje vypadaly celkem dost slušně. Neměli jsme ale příliš moc času, protože nás čekal odpolední program. Novinkou tohoto roku bylo to, že si každý mohl zvolit sekci, která jej zajímala. Původně bývala náplň dne pro všechny stejná, ale tento rok si každý zvolil to svoje. Já se rozhodla, že navštívím Přírodovědný ústav Univerzity Karlovy. Je zde malé muzeum antropologie, kde jsme si, mimo jiné, vyslechli přednášku na toto téma. Poté jsme se přesunuli o patro výše do učebny s mikroskopy a pozorovali mikroorganismy z akvarijního filtru. Na závěr jsme se prošli botanickou zahradou, která se rozprostírala pod tímto ústavem. První den byl velice zajímavý, ale také náročný. O to příjemnější bylo, když jsme večer měli volný program a mohli poznávat krásy Prahy sami na vlastní kůži.

Den II.
Když jsme čtvrtečního rána 5. září otevřeli oči, věděli jsme, že se máme na co těšit. Před námi byl velmi dlouhý a určitě i ten nejzajímavější den. Program byl tentokrát pro všechny stejný. Čekala nás procházka krásným historickým centrem Prahy. Naše trasa začínala nad Pražským hradem, kde jsme navštívili kostel Narození Páně zvaný též jako Pražská Loreta. Dále jsme pokračovali přes nádvoří Pražského hradu, skrz Vladislavský sál a Baziliku svatého Jiří až do Zlaté uličky k věži Daliborce. Cestou zpátky jsme také navštívili Chrám svatého Víta. Ke každé památce měla skupinka dvou lidí vytvořen krátký referát. Po návštěvě chrámu byl již čas oběda a naše žaludky to také zaznamenaly. Proto jsme si dali malou pauzu na jídlo. Za dvě hodinky však naše cesta historickou Prahou pokračovala. Navštívili jsme Chrám svatého Mikuláše, prošli se přes Karlův most a Kampu až k Lennonově zdi. V tento den jsme toho bohužel více nestihli. Čekala náš však ještě jedna večerní třešnička na dortu, a to v podobě divadla. Proto jsme se pádili upravit, abychom to na tu osmou do Divadla v Dlouhé stihli. Zde jsme zhlédli dvouhodinovou komedii s názvem Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách. Všichni jsme se moc dobře bavili. Po představení jsme měli chvíli volného času, ale většina z nás byla po náročném dni tak unavena, že se vrátila na koleje.

Den III.
Den třetí a bohužel také poslední. Původně jsem měla v plánu biologickou přednášku, ale sladké spaní mi v tom zabránilo, takže nakonec jsem šla s humanitní sekcí do Muzea Franze Kafky. A rozhodně jsem nelitovala. Expozice byla uspořádaná rozličně s množstvím interaktivních vstupů. Celá ponurost muzea skvěle vytvářela obraz Kafkova života i jeho díla a inspirovala mě k tomu, že jsem si jej vybrala i k maturitě. Pak už nám zbývalo jen jediné. Hlavní nádraží v Praze a cesta domů, kde nás čekaly už jen školní povinnosti.
Myslím, že celá exkurze se velmi vyvedla, a to ve všech ohledech. Počasí bylo nádherné, poznali jsme krásy našeho hlavního města a také si každý přišel na to své, co jej zajímalo. Kdybych mohla, rozhodně bych jela znovu.
Tereza Bednářová
 

 

Praha z pohledu humanitní sekce VIIIB

středa:

Cesta vlakem do Prahy a příjezd. Na Hlavním nádraží se vystoupilo okolo půl dvanácté dopoledne. Po krátké prohlídce místního obyvatelstva jsme se ráčili vydat na dlouhou pouť do Prahy-Žižkova za naším kýženým ubytováním s noclehem. Následovalo vybalování batohů a jiných věcí nezbytných, pročež jsme na první plánovaný program (návštěva Veletržního paláce) vyrazili až v pozdních hodinách odpoledních.

Vydatně umělecky unaveni různorodostí, pestrostí a rozmanitostí lidského ducha a imaginace jsme se jali úkolu najít menší občerstvení pro potěchu břicha svého. Zbytek večera proběhl na vlnách dlouhé, mírumilovné a občas návštěvami profesorstva vyrušované konverzace.

čtvrtek:

Po vcelku příjemně strávené noci se následujícího rána objevily občasné ranní sociální interakce ve směru koupelna-pokoj. Leč již o hodině deváté byli všichni účastníci zájezdu plně připraveni k dalším umělecko-historickým zážitkům. Společnými silami jsme se vzájemně poučili o roztodivných tajích stověžaté matičky Prahy. Tato procházka zahrnovala nemálo zajímavá místa jako např. Loreta, Vladislavský sál, katedrála sv. Víta, Zlatá ulička, chrám sv. Mikuláše na Malé straně a mnoho dalších. Naše pouť byla zakončena společnou autogramiádou u Lennonovy zdi (viz foto). Po rozchodu u Staroměstského orloje následoval krátký čas na osvěžení a posilnění, poněvadž se rapidně blížila doba dychtivě očekávaného divadelního představení Divadla v Dlouhé. Silný umělecký zážitek byl následně vyfiltrován porůznu.

pátek:

Den odjezdu byl spojen s hektickým hledáním všemožně odloženého šatstva a následným jeho balením. Našim zavazadlům se dostalo spočinutí na místě nejvhodnějším, a to sice v úschovně zavazadel Hlavního nádraží Praha. Takto oblehčeni jsme se následně přesunuli do Kafkova muzea, což zahrnovalo i prohlídku netradiční fontánky znázorňující postoj českého občanstva k vlasti.

Muzeum samotné vzdělalo nás značně v životě Franzově, jeho uměleckých (výtvarných i literárních) počinech, jakož i v jazyce anglickém (ježto veškeré poučky a texty zde vystavené byly přizpůsobeny vesele se rozvíjejícímu turismu). Tímto byl oficiální program akce ukončen.

Jenomže! Co by to bylo za humanitní sekci, kdyby z vlastní iniciativy nepodnikla ještě jednu velezajímavou návštěvu! Po krátkém uvažování jsme se nakonec rozhodli podniknout výpravu do kostela sv. Cyrila a Metoděje, místa tragické události – usmrcení skupiny českých parašutistů spáchavších atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Následující zpáteční cesta do Ostravy proběhla v ospalém poklidu přerušovaném občasnými stížnostmi na nefungující klimatizaci a Wi-Fi. Na nádraží ostravském jsme se rozloučili a rozprchli se do svých bydlišť náležitě povzneseni proběhnuvším výletem.

Aneta Králova, Varvara Šatunova v. r. (oktáva B)
 

 Praha z pohledu přírodovědné sekce VIIIB

Poslední den našeho pobytu v hlavním městě se odehrál opět ve jménu vědy. Brzké vstávání následovala cesta přes většinu města až do pražských Dejvic, kde jsme navštívili Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. Po úvodní přednášce, která nám osvětlila nejen historii tohoto ústavu, ale i velice dlouhý a finančně nesmírně náročný proces vývoje nových léčiv a jejich uvádění na trh. To nejlepší nás však zatím ještě čekalo. Ve třech následujících přednáškách absolvovaných na různých místech tohoto ústavu jsme byli zasvěceni do některých částí právě probíhajících výzkumů. Jako první jsme se dozvěděli něco o kvasinkových infekcích a také o obtížných způsobech jejich léčby. Následovala velice poutavá ukázka procesu odhalování struktur a složení bílkovin, jež jsou zásadním prvkem všech výzkumů. Neméně zajímavá byla také návštěva laboratoře, ve které jsme měli jedinečnou příležitost vidět zdejší velice kvalitní vybavení, jež patří mezi nejlepší v zemi. Závěrem jsme se dozvěděli něco o základech buněčného dělení a také o hrozbě, jež plyne z narušení tohoto procesu a následného vzniku rakoviny. Vysoce psychicky náročné dopoledne jsme zakončili obědem v místní menze, jež by se v budoucnosti mohla pro některé z nás stát místem kýženého doplnění energie v průběhu studia na vysoké škole.

  • Publikováno: 29.9.2013

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba