gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze do Bochemie a.s. a ÚČOV Ostrava - Přívoz

Termín konání akce: 16.9.2013

Dne 16. 9. jsme se zúčastnily další exkurze v rámci soutěže Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje pořádanou Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Společně s ostatními školami z Ostravského regionu, které se do soutěže zapojily, jsme navštívily Bochemii a.s. v Bohumíně a Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě - Přívoze.

Tentokrát se exkurze týkaly technologií procesu čištění vodního prostředí. Při naší první zastávce v Bochemii nás nejdříve dva zaměstnanci seznámili s podnikem, jeho hlavním zaměřením a produkty, které můžeme potkat také v naší domácnosti. Dále nás provedli dvěma stanovišti, kde probíhá čištění vody. Na prvním čištění probíhalo na chemickém principu, na druhém na biologickém principu, a vzájemně se doplňovaly. Nakonec nás zavedli do budovy, ve které se vyrábí obaly na čisticí prostředek SAVO, taktéž produkt Bochemie a.s. V celém areálu bylo zakázáno fotit.

Naše druhá zastávka byla v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě – Přívoze. Ochotná zaměstnankyně nás nejdříve zavedla do hlavní budovy, kde nám vysvětlila, jak naše exkurze bude probíhat. Poté nás zavedla také do velína, kde nám stručně popsali chod čistírny. Také nás upozornili na pozůstatky povodní v roce 1997, kdy byla čistírna pouhý rok po otevření a rozběhnutí provozu zatopena do výšky čtyř metrů. Dále jsme byli provedeni po vnějším areálu čistírny, který byl sice velmi zajímavý, ale také byl velmi nepříjemně cítit čpavkem, z čehož se pár lidem udělalo nevolno. Mohli jsme tak vidět všechny budovy, ve kterých postupně probíhalo čištění vodního prostředí. Nakonec jsme mohli porovnat výchozí vodu ve vodních nádržích, která je vypouštěna zpátky do přírody, s tou znečištěnou na počátku exkurze.

Obě exkurze nám rozšířily obzory ohledně čistoty vodního prostředí v našem kraji a napomohou nám při zpracování naší soutěžní práce.

Tereza Macurová, oktáva B, Kateřina Ochodková a Hana Pitronová, sexta A
 

  • Publikováno: 29.9.2013

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba