gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi

Dne 22. 6. 2010 se naše třída kvinta B společně s paní profesorkou Cundovou vypravila na půldenní výlet do Archeoparku v Chotěbuzi.

Ze svinovského nádraží nám cesta trvala zhruba půl hodiny a k samotnému archeoparku to bylo z chotěbuzského nádraží co by kamenem dohodil.

Průvodce byl sympatický chlapík, který nás už u vstupu vybídl ke spočítání schodů vedoucích k samotnému slovanskému hradišti.

Po zdárném vystoupání všech 102 schodů jsme upřeli zrak na repliku majestátního hradiště našich slovanských předků.

Než jsme vešli dovnitř, měli jsme možnost si na louce vedle hradiště prohlédnout kopii slovanské keramické pece.

Konečně nás průvodce vedl přes dřevěný můstek k hradišti, které bylo tvořeno mohutnými kůly a obléhalo akropoli. Nad vstupní branou byla pověšena lebka koně, mající zajišťovat bezpečnost před zlými duchy.

Nejdříve jsme v akropoli vešli do zemnice. Byla malá, ale zato útulná. S překvapením jsme zjistili, že v této malé světničce kdysi žili až čtyři lidé. Další replikou byla polozemnice, lišící se od zemnice pouze hloubkou v zemi. Poslední a zároveň největší stavbou byl srub. Slované ho používali jako shromaždiště či hospodu. Před srubem jsme se usadili a posvačili. Poté nám dal průvodce rozluštit kvíz psaný v cyrilici a někteří z nás tento úkol dokonce úspěšně zvládli. Pro ověření našich nově nabytých znalostí jsme dostali další úkol - vyplnit test. Poslední aktivitou této exkurze se stalo střílení z luku na proutěný terč. Myslím, že někteří z nás to ocenili nejvíce.

Na konci exkurze jsme dostali osvědčení o zdárném složení testu a mohli jsme se vydat na cestu domů.

Adéla Kolowratová

  • Publikováno: 30.6.2010

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba