gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze do Archeoparku Chotěbuz – hradiště Slovanů

Jako studentky třídy sekunda B jsme se společně s paralelní třídou sekundou A zúčastnily exkurze do Archeoparku Chotěbuz, a poznaly tak hradiště Slovanů. Na nádraží Ostrava-Svinov jsme všichni nastoupili do vlaku, který nás dovezl až do Chotěbuze. Cesta od vlaku trvala přibližně 10 minut. Když jsme došli na místo, pár minutek jsme si počkali na to, než nás průvodce pozval na prohlídku celého areálu. Průvodce nás přivítal s otevřenou náručí. Když jsme vyšlapali 102 schodů, objevily se před námi dřevěné hradby.

Podívali jsme se na keramickou pec, ve které se vypalovala keramika, ale pekli tam i chléb. Dále jsme se šli podívat na valy a předhradí. Poté jsme přešli dřevěný most a vešli jsme branou, nad kterou byla zavěšena lebka koně – slovanského boha Svantovíta. Když bránu otevřeli, objevila se před námi krásná zelená plocha – akropole a pár domečků (příbytky Slovanů: zemnice, polozemnice, srub), které jsme si mohli prohlédnout i uvnitř. Ukázali nám, jak se Slované oblékali, jak barvili a z čeho vyráběli látky v raném středověku, což je pro nás, lidi 21. stol, jen stěží představitelné. Viděli jsme, jak Slované tavili železo, mleli mouku, jaké plodiny pěstovali a co jedli. Poté jsme se rozdělili do pěti skupinek a odpovídali jsme na různé otázky ohledně toho, co jsme se dozvěděli ve výkladu našeho průvodce o slovanských národech. Dokonce jsme se ocitli v roli luštitelů hlaholice, kterou na Velkou Moravu přinesli bratři Cyril a Metoděj. Když jsme zodpověděli všechny otázky, šli jsme si vyzkoušet střelbu z luku. Někomu to šlo více, někomu méně, ale na tom vůbec nezáleželo, protože jsme se všichni skvěle bavili. Před odchodem z areálu dostali vítězové od našeho průvodce minci z keramiky a od paní profesorky jedničku z dějepisu. Cestou na vlak jsme si šli ještě zaskákat na trampolíny a kdo chtěl, mohl si prohlédnout akvária zdejšího rybího domu. Kolem 13. hodiny jsme vlakem dorazili zpět na Svinovské mosty a už nás čekal jen odpočinkový víkend.

Všem se výlet líbil. Exkurze byla zajímavá a určitě nás ve všech směrech moc obohatila. O Slovanech jsme se tam mohli dovědět mnohem více než jen ve školních lavicích. Mnoho věcí jsme si mohli prakticky vyzkoušet, což ve škole tak úplně nejde. Rádi bychom si takový výlet jednou rádi zopakovali.

Karolína Vašnovská, Tereza Haladějová (sekunda B)
 

  • Publikováno: 21.10.2011

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba