gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Další koncerty Pěveckého sboru GOH

Termín konání akce: 27.4.2014

V neděli 27. dubna 2014 zazpívali členové Pěveckého sboru GOH v Kostele Krista Krále Ostrava-Svinov při nedělní bohoslužbě. Velikonoční svátky pro katolickou církev nekončí pondělním „šmigrustem“, ale věřící prožívají období vzkříšení Ježíše Krista delší dobu. Nedělní mše svatá byla doplněna zpěvy Truvérské mše Petra Ebena.

Pěvecký sbor GOH se představil také v Aule Ostravské univerzity v pondělí 28. dubna 2014 na absolventském koncertu Bc. Markéty Myškové společně s Pěveckým sborem OU. Slečna Myšková vykonávala na naší škole souvislou pedagogickou praxi, během níž aktivně spolupracovala se sbormistryní Olgou Blažkovou. Představila se na festivalu GYMNASIA CANTANT v Brně i dalším soutěžním festivalu OPAVA CANTANT v Ostravě – na obou soutěžních přehlídkách dirigovala náš sbor.

Děkujeme všem zpěvákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu. Zvláštní poděkování patří korepetitorce sboru paní Barboře Kovářové, flétnistkám Adéle Drábkové a Veronice Karičákové, dalším instrumentalistům Václavu Menšíkovi, Honzovi Orálkovi, Danielu Hoferkovi a sólistům Markétě Tomešové, Kláře Medvecké, Matěji Sehnalovi a dirigentce Markétě Myškové.

Členové pěveckého sboru připravují jarní koncert, který se uskuteční počátkem června letošního roku. Pozvánku naleznete v nejbližších dnech na našich webových stránkách.
 

  • Publikováno: 5.5.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba