gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Beseda s prof. Křivánkem

Ve čtvrtek 19. 6. 2008 navštívil naše gymnázium prof. Vladimír Křivánek, básník, významný literární vědec a kritik působící v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, předseda Obce spisovatelů, vysokoškolský pedagog Karlovy univerzity, znalec moderní české literatury 19. a 20. století se zaměřením na poezii, autor obrovského množství odborných publikací, věnujících se např. osobnostem Jana Nerudy, Karla Hynka Máchy či Vladimíra Holana (v současné době dokončuje Vladimír Křivánek dosud nejrozsáhlejší monografii o Vladimíru Holanovi, na které intenzivně pracuje již několik let).

Vladimír Křivánek přijel do Ostravy již předchozího dne, aby se zúčastnil podvečerního autorského večera v Komorní scéně Aréna, který pořádalo ostravské středisko Obce spisovatelů. Sám na této akci vystoupil a přečetl publiku několik svých meditativních básní. Totéž pak učinil na našem gymnáziu před publikem cca. devadesáti studentů třetích ročníků. Ačkoli nešlo o žádný výběrový seminář – mezi přítomnými byla jistě řada těch, kteří se o literaturu nezajímají - , podařilo se Vladimíru Křivánkovi navodit v konferenční místnosti tak ztišenou, hloubavou atmosféru, že studenti bez hlesu poslouchali básníkovy verše z několika jeho představovaných knih a na konci čtení sklidil autor upřímné, nadšené ovace. Celé setkání s Vladimírem Křivánkem, kterého na naši školu doprovodila básnířka Lydie Romanská, skončilo přibližně půlhodinovou besedou, při níž náš milý host odpovídal na řadu otázek týkajících se jeho práce umělecké, vědecké i pedagogické.

Vladimír Křivánek i Lydie Romanská projevili rovněž zájem o činnost naší Bezejmenné Skupiny, věřím tedy, že nebyli na gymnáziu naposledy a že se s nimi v budoucnu setkáme třeba na „neutrální“ půdě nějaké literární kavárny či klubu.

Lukáš Bárta
 

  • Publikováno: 24.6.2008

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba