gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Beseda s náměstkem primátora města Ostravy

Termín konání akce: 21.3.2016

V pondělí 21. března 2016 proběhla na naší škole beseda s Mgr. Michalem Mariánkem, náměstkem primátora města Ostravy. Tato akce byla určena pro studenty tercií a byla součástí náplně předmětu Výchova k občanství.

Žáci byli nejprve formou prezentace seznámeni se základními informacemi o samosprávě v České republice, např. o principech územní samosprávy, členění obcí, orgánech obce a o Magistrátu města Ostravy. Poté se pan náměstek snažil žákům přiblížit na základě svých vlastních politických zkušeností chod zastupitelstva, práva a povinnosti zastupitelů, stejně jako průběh zasedání rady obce. Na závěr mohli žáci vznášet dotazy a dovědět se konkrétní fakta o Magistrátu města Ostravy a jeho chodu. Žáci pochopili, jak důležité je žít v demokratické zemi, v níž se občané mohou podílet na politice a ovlivňovat řešení problémů, které se jich bezprostředně dotýkají.

Kateřina Trojek

  • Publikováno: 24.3.2016

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba