gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Anglický týden - vyhodnocení

Termín konání akce: 31.10.2013 - 1.11.2013

Milí studenti,

děkujeme všem skupinám i jednotlivcům, kteří se zapojili do soutěží organizovaných sekcí anglického jazyka.

V pátek 1. 11. 2013 proběhlo v hale školy vyhlášení výsledků všech soutěží a následovala FCE party pro ty studenty, kteří získali certifikát FCE (o sladkou odměnu za skvělé výsledky se postarala Mgr. Šárka Kolková), a workshop připravený Mgr. Hanou Velkoborskou pro ty, jejichž překlady „Dopisů Olze“ byly vyhodnoceny jako nejlepší a zařazeny do e-booku (viz školní webové stránky).

Krátce jsme se také ohlédli za projektem Comenius „Walk and Learn Local Paths“, který byl oceněn Pečetí kvality 2013. O projektu krátce informovaly a ještě jednou studentům za práci poděkovaly ředitelka školy Mgr. Jana Huvarová, Mgr. Hana Velkoborská a Mgr. Jolana Strýčková.
 

A nyní k soutěžím samotným:

 • v celoškolní soutěži o nejlépe vyzdobenou třídu získala cenu kvinta A. Tato třída patří již tradičně mezi nejhezčí. Nicméně velmi hezky byly vyzdobeny také primy a sekunda či kvarta B.
 • „Cooking contest“ byla rozdělena do kategorií nižší a vyšší gymnázium. Hodnocení bylo velmi obtížné, nicméně výsledky jsou následující:
  • kategorie vyššího gymnázia
   1. místo: chocolate fondue - 5.1 Jana Dreiseitelová, Barbora Horáková
   2. místo: chocolate marble - 6.1 Zuzana Lhoťanová, Barbora Vavrušáková
   3. místo: pumpkin pie - 3. A Anna Niedermajerová, Hana Kožušníková
  • kategorie nižšího gymnázia
   1. místo: Natálie Ondrušová, Barbora Bukovská - 4.2
   2. místo :Natálie Švábíková, Karolína Tvrzová - 4.1
   3. místo: Jan Michálek - 2.1
 • v soutěži ve zpěvu, recitaci a prezentaci či imitaci významné osobnosti z anglicky mluvících zemí předvedli všichni soutěžící velmi dobré výkony, některé byly přímo vynikající. Ve zpěvu zazářila Tereza Gilligová z 1.A. Kvarta B a Lucie Zahradová z kvarty A předvedly také velmi hezké výkony.
 • v kategorii recitace byla naprosto bezkonkurenční dvojice Eleni Vlachopulosová a Renata Kocurová. 
 • v kategorii prezentace významné osobnosti na porotu nejvíce zapůsobil pár E. A .Poe a jeho manželka (Václav Menšík), perfektně byla také připravena A. Hepburnová (Simona Walderová z kvinty A) i Harry Potter (Ondřej Laniak z 1.A).

Děkujeme za vaši aktivní účast a těšíme se na další akce v únoru a březnu 2014.

 

 • Publikováno: 4.11.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba