gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

6. ročník krajské ekologické konference s naší účastí

Termín konání akce: 8.4.2014 - 9.4.2014

Studenti a žáci Moravskoslezského kraje prezentovali ve dnech 8. a 9. dubna své badatelské práce věnující se životnímu prostředí a trvale udržitelnému rozvoji.

Naší školu reprezentovala na žákovské konferenci na Střední průmyslové škole chemické a Gymnáziu Karolína Tvrzová a Natálie Švábiková z kvarty A se svou badatelskou prací Ekotoxicita kontaminant vodního prostředí Černého příkopu.

Studentská konference se konala ve středu 9. dubna v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kde představily svou odbornou práci Voda pro život studentky sexty A Hana Pitronová a Kateřina Ochodková.

Za svou účast byly studentky oceněny pamětním listem, knižními poukázkami a z krajské konference odcházely obohaceny o cenné zkušenosti a o pocit, že věnovat se problematice životního prostředí má smysl.

Pamětní list

  • Publikováno: 27.4.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba