gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

1. místo v soutěži Voda a životní prostředí opět naše!

Termín konání akce: 11.11.2016

Soutěžní tým tvořený Jankou Marschalkovou, Michaelou Kupkovou a Ivanou Novobílskou ze sexty A získal dne 11. 11. na závěrečném workshopu k soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje ocenění za svou odbornou práci, poster a prezentaci. V konkurenci středních škol jsme se opět umístili na krásném 1. místě. Ocenění jsme získali také za nejlepší odbornou práci soutěže.

V rámci soutěže jsme navštívili vodní dílo Morávka, přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, Úpravnu vody Vítkov a ÚČOV Ostrava-Přívoz, absolvovali jsme odborné semináře, setkali se s odborníky na vodohospodářskou problematiku a vyzkoušeli si práci v laboratořích VŠB-TUO, HGF a gymnázia.

Práce je zaměřena nejen na hospodaření s vodou ve škole a v domácnostech Moravskoslezského kraje, ale také na stav a kvalitu vodního prostředí Černého příkopu. Kvalita pitné vody z domácnosti a ze školy byla zhodnocena stanovením celkové tvrdosti, alkality, acidity, stanovením koncentrace železa, vápníku, fosforečnanových a dusičnanových aniontů. Pozornost je věnována také samotnému provozu ÚČOV Ostrava, v práci jsou porovnány výsledky laboratorních rozborů sledujících koncentraci rozpuštěných látek ve vodě na vstupu do čistírny a při výstupu z ní, zároveň je monitorováno průmyslové znečištění vody Černého příkopu a závěrem jsou navrženy možnosti zlepšující současný stav.

Studentky si za své umístění v soutěži odnesly nejen hodnotné ceny a finanční odměnu 10 000 Kč, ale také spoustu zážitků a cenných odborných zkušeností, které jistě v budoucnu uplatní.

Mgr. Martin Fluksa
 

  • Publikováno: 23.11.2016

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba